Welkom op   www.vlaamsbelangbrasschaat.be

Resultaten Enquete

Enkele maanden terug kreeg u een enquêteformulier van het Vlaams Belang in de brievenbus. Onze partij dankt alle deelnemers aan de enquête en is verheugd over het grote aantal antwoorden. Wij beweren...

Brasschaat is Vlaams gezind

Naar goede gewoonte trokken onze mandatarissen en bestuursleden op 11 juli door Brasschaat om Vlaamse leeuwenvlaggen te spotten. Het viel ons vorige jaren al...

De Nacht van het Belang

Op 8 juni vond de 'Nacht van het Belang plaats'.  Een zeer geslaagd bal waar tal van leden en sympathisanten zich naar hartelust vermaakten....