Welkom op   www.vlaamsbelangbrasschaat.be

Oprichting BIN in Brasschaat

De noodzakelijkheid van BIN of Buurt Informatie Netwerken dringt zich op in onze gemeente. Nooit eerder werden hogere cijfers behaald als het op het...

Inzameling voedsel pakketten voor KABAS

Dimitri Hoegaerets en Mieke De Bats, resspectievelijk fractievoorzitter en afdelingsvoorzitter van het Vlaams Belang leverden 45 voedselpakketten af aan Kabas (Kansarmoede Brasschaat). Elk pakket...

Als de bel rinkelt!

Als de bel rinkelt   Als de bel rinkelt op de middag dan lopen zo’n 500-tal leerlingen uit in het dorp van Brasschaat om...

Een bestemming voor kamp Noord

Een bestemming voor Kamp Noord   De plannen voor Kamp Noord, waar ooit door het gemeentebestuur een crematorium werd gepland, worden concreet. Er zal...

De ontgroening van Groen

De ontgroening van Groen   Op zaterdag 17 november kreeg Wouter van Besien als voorzitter van Groen een heus en ongezien forum in Het...