Welkom op   www.vlaamsbelangbrasschaat.be

De kwaliteit van “De Parkbode”.

Provincie ANTWERPEN   Gemeente BRASSCHAAT   UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad   Zitting van 02/05/2002   Aanwezig: C. Decleer, schepen-voorzitter; W. Van...

De huisvesting van de politie.

Provincie ANTWERPEN Gemeente BRASSCHAAT UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad Zitting van 28/03/2002  Aanwezig: L. Bertels, burgemeester-voorzitter; W. Van der Steen, D. de...

de samenwerking met Lernout & Hauspie

Provincie ANTWERPEN Gemeente BRASSCHAAT UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad Zitting van 28/03/2002  Aanwezig: L. Bertels, burgemeester-voorzitter; W. Van der Steen, D. de...