Welkom op   www.vlaamsbelangbrasschaat.be

Bejaarden niet oversteken

Op de gemeenteraad van 26 augustus kaartte Luc Van der Schoepen nogmaals de onveiligheid aan van de oversteekplaats op de Bredabaan in Maria ter...

Meer voor mindervaliden

Meer voor mindervaliden Of een kind nu met een rollator loopt, in een rolstoel zit, slecht ziet of hoort, een autistische stoornis heeft, ook...

0pruimactie

Ook buiten verkiezingstijd trekt het Vlaams Belang er regelmatig op uit om zwerfvuil in onze gemeente op te ruimen. Twee weken geleden ‘veegden’ we...

Eigenaardige onteigeningen

In een reclame-editie van Het Laatste Nieuws Brasschaat dat enkele weken geleden verscheen, met op de voorpagina een foto van onze nieuwe burgemeester, werd...

Genoeg gemolken

Naar aanleiding van onze nieuwe nationale campagne ‘Genoeg gemolken’, voerde Vlaams Belang Brasschaat op maandag 17 juni actie op de wekelijkse markt. Zoals steeds...

RIP RUP Kamp Noord

In de eerste visie van het gemeentebestuur werd het RUP opengesteld voor functies van openbaar nut zoals sociale werkplaatsen. Ook PIDPA zou er mogelijk...