Welkom op   www.vlaamsbelangbrasschaat.be

Budgetten reis naar Bolivia

Provincie ANTWERPEN   Gemeente BRASSCHAAT   UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad   Zitting van 29/06/2006   Aanwezig: D. de Kort, burgemeester-voorzitter; C....