Initiatieven

Initiatieven van lokale en/of regionale mandatarissen van Vlaams Belang.

Terugval schoolzwemmers Sportoase

Geachte Schepen, collega raadsleden, Uit de laatste vergadering van de interlokale Sportoase is een, voor onze fractie althans, verontrustend gegeven besproken. Namelijk een terugval...

Heraanleg Bredabaan Fase 4

Geachte Schepen, Op de laatste gemeentelijke (GBC) werd de heraanleg van de Bredabaan 'fase 4' uitvoerig besproken. Bij die gesprekken werd met klem door...

Toegevoegd punt Elia

In een vorige comissie of gemeenteraad werd door een collega raadslid de suggestie aangewend om elektriciteit aan te kopen van Nederland om soelaas te...

Toegevoegd punt firma Hens

Geachte raadsleden, schepenen en burgemeester,   U hebt net als wij een schrijven per brief ontvangen vanwege het buurtcomité van Maria ter Heide. Hun...