Focus

Niet de eerste keer…

Provincie ANTWERPEN Gemeente BRASSCHAAT UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad Zitting van 27/06/2002 Aanwezig: L. Bertels, burgemeester-voorzitter; C. Decleer, W. Van der Steen,...

Niet de eerste keer…

Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Vaststellen benaming overgenomen vzw Vrije Tekenacademie Sint-Michiel met ingang van 01.09.2002. Provincie ANTWERPEN Gemeente BRASSCHAAT UITTREKSEL uit de notulen van de...

De heraanleg van de Fortuinbeek.

DE GEMEENTERAAD Provincie ANTWERPEN   Gemeente BRASSCHAAT   UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad   Zitting van 30/05/2002   Aanwezig: L. Bertels, burgemeester-voorzitter;...