Focus

Terugval schoolzwemmers Sportoase

Geachte Schepen, collega raadsleden, Uit de laatste vergadering van de interlokale Sportoase is een, voor onze fractie althans, verontrustend gegeven besproken. Namelijk een terugval...

Oxfam, een immorele kwestie?

Op de gemeenteraad van 15 december 2014 stond een financiële noodhulp geagendeerd voor oorlogsvluchtelingen en slachtoffers in het midden oosten. De gemeentelijke raad voor...

Heraanleg Bredabaan Fase 4

Geachte Schepen, Op de laatste gemeentelijke (GBC) werd de heraanleg van de Bredabaan 'fase 4' uitvoerig besproken. Bij die gesprekken werd met klem door...

Toegevoegd punt Elia

In een vorige comissie of gemeenteraad werd door een collega raadslid de suggestie aangewend om elektriciteit aan te kopen van Nederland om soelaas te...